Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên
Số Chương: 3222 chương
Trạng thái: Đang cập nhật
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 6.6/10 từ 5 lượt

Nội dung truyện Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Ta là muôn đời nhân gian một kiếm tu, Chư Thiên phía trên đệ nhất tiên.

Main: Tô Dịch

Harem: Văn Linh Chiêu, Văn Linh Tuyết, Tử Cận

 

Cảnh giới:

1. Võ Đạo (Thoát phàm): Bàn Huyết (Võ đồ) - Tụ Khí (Võ sư) - Dưỡng Lô (Tông sư) - Vô Lậu (Đại tông sư)

2. Nguyên Đạo (Tu sĩ): Bách Cốc - Nguyên Phủ - Tụ Tinh

3. Linh Đạo (Đại tu sĩ): Hóa Linh - Linh Tương - Linh Luân

4. Huyền Đạo (Hoàng giả): Huyền Chiếu - Huyền U - Huyền Hợp (Hoàng Cực)

5. Đăng Thiên (Giới Vương): Đồng Thọ - Quy Nhất - Động Ninh

6. Vũ Hóa (Hóa cánh)

Thần Anh (Dương Thần) - Hóa Phàm

Hợp Đạo - Hóa Chân

Cử Hà (phi thăng) – Hóa Không

7. Tiên Đạo (Tiên Đạo Ngũ Cảnh)

Ninh Cảnh (Thiên Tiên)

Hư Cảnh (Chân Tiên)

Thánh Cảnh (Tiên Quân)

Diệu Cảnh (Tiên Vương)

Thái Cảnh tam giới (Đế Quân)

8. Thần Cảnh

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện