Tác Giả A Hào

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả A Hào

Mọi người thường hay coi khinh những người ở rể, cho rằng đó là những tên đàn ông chỉ biết ăn bám gia đình vợ chứ không làm được trò trống gì.Nhiều sự tủi nhục bủa vây từ trong gia đình, còn cả hàng xóm xung quanh.Dù mọi người Chương 1339