Tác Giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Đầu tiên là không được cười tên truyện.Tiếp đến không được cười bìa truyện.Sau đó không được cười đoạn giới thiệu truyện.Nếu như chỉ cần nhìn ba dong trên mà đã cười thì câu chuyện dưới đây là không phù hợp với các bạn rồi.Võ đạo trong thế giới này không chỉ là truyền thuyết mà nó được t� Chương 52

Quỷ Bí Thế Giới bộ 2 ra mắt vào ngày mùng 4 tháng 3.Năm 1368, cuối tháng bảy, Thâm Hồng đem từ trên trời giáng xuống. Chương 443