Tác Giả AzureS Uý Lam

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả AzureS Uý Lam

Giới thiệu: Trịnh Viễn hỏi: "30 tuổi mới gặp được người mình thích, như vậy có quá muộn hay không?"Mễ Chu hỏi: "Thích trọn vẹn 7 năm sau đó lại chia tay, phải chăng là quá trễ?"Ở bên ngoài tưởng như là câu chuyện của một tiểu bất điểm chạy theo đại thần, rốt cục ai mới là đại thần chân chính? Ai có Chương 50    

Không biết gặp nhau lần này nên gọi là nhân duyên hay nghiệt duyên? Hoa nở là vô tình, hoa rơi là hữu ý. Là vô tình hay là hữu ý, vẫn không thể nào tránh khỏi cái kết cục đã gặp nhau. Nếu đã là yêu, nhưng tại sao lại không thể nào chạm vào ánh mắt nhau? Yêu nhưng không dám nói, đó là một điều tồi tệ. Còn n� Chương 28