Tác Giả Ba Ba Không Phải Rùa

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Ba Ba Không Phải Rùa

Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không" Chương 454