Tác Giả Bạch Sắc Thập Tam Hào

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bạch Sắc Thập Tam Hào

Thành danh muốn kịp lúc, kiếm tiền muốn kịp lúc, được cả danh và lợi ở nước Mỹ hưởng thụ nhân sinh sung sướng.Nước Mỹ, Hollywood, thương chiến, giải trí Mỹ, minh tinh cùng điện ảnh. Chương 704