Tác Giả Bạch Y Phi Tiếu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bạch Y Phi Tiếu

Giới thiệu:Đêm tân hôn…Đoan Mộc Ly Tâm: Làm gì có vương gia nào vô năng như ngươi, tân hôn cũng không động phòng được.Đông Bách Hàn: Bổn vương là không muốn chạm vào ngươi.Đoan Mộc Ly Tâm: Ngươi nói gìĐông Bách Hàn: Bổn vương tiếp rượu mệt mỏi, hôm nay không động phòng.Văn án:Vệ quốc năm 420 Khánh Đế Đ Chương 42