Tác Giả Băng Liên

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Băng Liên

Truyện Nữ Phụ Công Lược Truyện của tác giả Băng Liên nói về một cô gái trẻ là trạch nữ nhưng đừng coi thường cô. Rồi một ngày cô bị xuyên không không rõ lí do và cùng hệ thống của mình đi qua các thế giới cứu vớt nhân vật phụ cũng có thể là nam chính...Đây là hố nhảy hay không thì tùy, đều là ngư Chương 122