Tác Giả Bạo Vũ Thành

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bạo Vũ Thành

VĂN ÁN‘Nhập mộng sư’ là người thông qua việc đi vào giấc mơ của bệnh nhân để điều trị các loại bệnh về tinh thần.Bệnh nhân đầu tiên của Tả Ngôn là bệnh nhân có triệu chứng mê ngủ.Sau khi vào trong mơ, Tả Ngôn cảm thấy, chứng vọng tưởng ở bệnh nhân này của cậu còn nặng hơn chứng mê ngủ một chú Chương 157