Tác Giả Bình An Phúc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bình An Phúc

Editor: Tịnh UyểnTruyện này còn có tên là 《 cố chấp lão công chính xác trị liệu phương thức 》Một câu khái quát: Giảo Giảo, hạnh phúc của em chỉ được trao bởi tôi, người khác, tôi không cho phép.Cố Minh biết bản thân mình không bình thường, quan điểm lệch lạc về tình yêu, gần như biến thái chiếm hữu.Đư Chương 21