Tác Giả Bố Đinh Quả Quả

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bố Đinh Quả Quả

LỜI DẪNMột tiên hồ mang hình người đã tu luyện ngàn năm như y, mọi nhân gian thế sự coi như đều đã chứng kiến qua hết.Vậy nên, lòng tin của y đối với loài người đầy toan tính xảo trá ngoài kia đã hoàn toàn mất đi.Thứ gọi là tình bằng hữu một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ hay những lời thề th Chương 29