Tác Giả Bổ Hứa Hồ Lai

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bổ Hứa Hồ Lai

Văn án:Thật là đáng sợ, đồ ăn của ta muốn song tu với ta!!! Chương 10    

Trong thế giới xuyên thư, Thời Thanh bị đưa vào một cuốn sách pháp lược, nơi mà cuộc đời của cô chỉ còn lại vài ngày nữa để sống. Cô sớm biết rằng kết cục của mình sẽ là cái cửa nát, nhà tan và sự rơi vào tình trạng đau khổ, tuyệt vọng.Để thay đổi số phận, Thời Thanh quyết định sử dụng tri thứ Chương 102