Tác Giả Cách Lâm

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cách Lâm

Bạn đang đọc truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng của tác giả Cách Lâm. Nếu hoa hồng trắng không phải là hoa hồng trắng, vậy sẽ là một câu chuyện đoạt người hoàn toàn mới.Christa: Trời mới biết, lúc nhìn thấy KarlHeinz, tôi chỉ muốn cự tuyệt.KarlHeinz: Cự tuyệt cũng không được.Nữ chính: ChristaKomori Yui x Sak Chương 64