Tác Giả Chẩm Thượng Cô Noãn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Chẩm Thượng Cô Noãn

Edit&beta: Tử Đằng HoaThể loại:Ít lời trung khuyển công x thanh cao chán đời mỹ nhân thụ, niên hạ, hí khúc, hỗ sủng, ấm áp, cứu chuộc, đoản, HE.Ngôn ngữ văn chương có chút bệnh trạng.CP: Chương Phồn x Trình Cẩm.Tác giả không viết văn án, muốn người đọc tự cảm nhận riêng theo cách của mình.Nhận xét khách qu Chương 20