Tác Giả Chỉ Đi Ngang Qua

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Chỉ Đi Ngang Qua

Đây là tác phẩm Rewrite lại bộ trước của tác, hy vọng mọi ngươi thích nó.Nếu các độc giả thấy hay, hãy cho 1 like hoặc 1 đề cử để tác tôi cố gắng không drop:))Cảm Ơn......................................Đây…. không phải là câu chuyện kể về một người tìm kiếm dị hỏa để báo thu cho gia tộc.Đây không phải là Chương 28