Tác Giả Chử Trì

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Chử Trì

Bạn đang đọc truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập của tác giả Chử Trì. Thẩm Hàm bị hãm hại ngồi tù, hắn từ trước đến nay vốn thông minh, lúc ở trong tù cũng hiểu rõ, dưới vỏ bọc thông minh, tàn nhẫn độc ác mới là bản tính của hắn.Vì thế hắn vượt ngục, tìm “Người thân”, tiễn họ đi Tây Thi� Chương 109