Tác Giả Công Chủ Na Lý Bào

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Công Chủ Na Lý Bào

Xuyên qua đến « Long Vương trở về », Quách Nghị phát phát hiện mình vậy mà có thể triệu hoán quỷ ảnh ninja, từ đây lập chí muốn làm một cái vô tình trùm phản diện.Nữ chính muội muội muốn đem Quách Nghị đuổi ra Quách gia.Quách Nghị: Ngươi hại chết cha mẹ, còn đem ta đuổi ra Quách gia, thật sự là một m� Chương 177