Tác Giả Công Phu Bao Tử

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Công Phu Bao Tử

Vòng giải trí này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.Có mấy người dù thế nào cũng không gặp được, có mấy người, nhưng là luôn có thể gặp.Anh Minh cùng Thạch Nghị mới bắt đầu là một hồi hiểu lầm, tương giao là vì cơ duyên, cuối cùng ý hợp tâm đầu* trở thành tri kỷ**, là vì thực chất thứ bên trong x� Chương 55

Sau khi tốt nghiệp đại học, Sở Hàm rời quê đến nơi khác gây dựng sự nghiệp, vận khí coi như không tồi, có thể vào làm ở một công ty gia cụ bậc nhất trong thành phố, quy mô không nhỏ, tuy không phải cấp quốc gia gì nhưng hoàn cảnh làm việc cũng thoải mái. Cậu vốn yêu thích cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng. Ngày Chương 43