Tác Giả Đại Bản Áp

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đại Bản Áp

Vượt qua Tây Du, hệ thống cho Tô Huyền mở một cái tiệm sách, vốn định nằm ngửa Tô Huyền đột nhiên phát hiện, chỉ cần có người xem sách của hắn liền có cơ hội thu hoạch được thần thông pháp bảo, đồng thời mình có thể đồng bộ thu hoạch được. Từng vị tam giới đại năng quang lâm Tô Huyền tiệm sách Chương 1249