Tác Giả Đại Giác Tiên Sinh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đại Giác Tiên Sinh

Bạn đang đọc Tổng Tài Và Thư Ký của tác giả Đại Giác Tiên Sinh....!Nếu bạn thích thể loại Đam Mỹ, Đoản Văn thì đừng bỏ qua truyện này nhé!!!!! Chương 15    

Giới thiệu: Văn án 1:Cổ phong, cường công nhược thụ.Phong lưu tuấn dật phúc hắc thượng tiên công × Nhát gan mềm ngọt kẹo đường thành tinh thụ.Các đồng dâm chú ý, bé thụ là kẹo đường (bơ) thành tinh nha! Từ đầu đến mông chỗ nào cũng ngọt! Eo mông ngọt, nước mắt ngọt, đến hai đầu nhũ cũng thơm ngọt!T

Bạn đang đọc truyện Không Uổng Nắng Mai của tác giả Đại Giác Tiên Sinh. Dùng hết sức mình để cưa thẳng nam, khó khăn muôn vàn.Làm sao để bạn thẳng tưng kia cong queo đây?Mà lại có thẳng nam thẳng tới mức cùng với bạn tốt của mình xảy chuyện khó nói trên giường, lại cảm thấy bạn bè như vậy là bình thư� Chương 58