Tác Giả Điềm Mật Mật Đích Chanh Tử

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Điềm Mật Mật Đích Chanh Tử

【 ngự thú + đơn giản hoá + không nữ chính + nhẹ nhõm sảng văn 】Dịch Thiên xuyên qua ngự thú thế giới, thu hoạch được đơn giản hoá ngự thú hệ thống, chỉ cần là cùng ngự thú tương quan, đều có thể tiến hành đơn giản hoá.Bắt đầu khế ước thích rượu như mạng Thạch Hầu!Nghe nói Thạch Hầu không có ti� Chương 582