Tác Giả Đông Nhật Anh Đào

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đông Nhật Anh Đào

Thể loại: Dân quốc, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, H (20+), HE.Số chương: 82 chương chính văn + 3 ngoại truyện Nhân vật chính: Nhan Trưng Bắc, Cận TiêuBìa: Hi HiEditor: BộtCha của Cận Tiêu là một quan chức nhỏ, quan trường thất bại,  cho nên cô nghĩ đời này cô cứ an phận thủ thường, gặp và chung sống cùng con tr