Tác Giả Dụ Viên Thiêu Tiên Thảo

Danh sách truyện của tác giả:

Bạn đang đọc truyện Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ của tác giả Dụ Viên Thiêu Tiên Thảo. Một hôm nọ, Úc Đường biết được Thiệu Ngôn - học bá luôn tỏ vẻ lạnh lùng lãnh khốc ở lớp bên, một người ngoài lạnh trong nóng như lửa, là "con nhà người ta" trong mắt tất cả bạn học và thầy cô, sở hữu một quyể Chương 38