Tác Giả Đường Tống Nguyên Minh Khinh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đường Tống Nguyên Minh Khinh

Lực hút, điện từ lực, mạnh cùng yếu lực tương tác —— tứ đại lực cơ bản là ta chưởng khống quyền năng, là ta vĩnh hằng mũ miện, là ta Bất Hủ vương tọa .Vô tri ngu muội chi vật xưng ta là bạo quân, nhưng là trí giả, bằng vào ta là vua.Có người đối ta nghe tin đã sợ mất mật, có người đối ta quỳ bái, Chương 319