Tác Giả Dữu Hữu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Dữu Hữu

Editor: Hari* Văn án phiên bản đứng đắn:Trong lúc quay tiết mục, đạo diễn ngầm bảo rằng hai người nên tạo không khí ái muội nhiều hơn.Nghe thế, Lâm Kiều nghiêng đầu, ngón tay chỉ chỉ mặt mình, ám chỉ đối phương nên làm gì.Nhưng Lục Chính Đông vẫn như cọc gỗ, lạnh lùng đứng đó, không hành động gì.Vài g

Editor: Hari* Văn án phiên bản đứng đắn:Trong lúc quay tiết mục, đạo diễn ngầm bảo rằng hai người nên tạo không khí ái muội nhiều hơn.Nghe thế, Lâm Kiều nghiêng đầu, ngón tay chỉ chỉ mặt mình, ám chỉ đối phương nên làm gì.Nhưng Lục Chính Đông vẫn như cọc gỗ, lạnh lùng đứng đó, không hành động gì.Vài g Chương 61