Tác Giả Giả Đại Phiếm Tử

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Giả Đại Phiếm Tử

Truyện Phục Sinh Ký Lục của tác giả Giả Đại Phiếm Tử kể về nhân vân chính vào ngày thứ ba biến thành xác sống, Khâu Sam bị người quất một gậy.Trước khi ăn một gậy này, ý niệm duy nhất trong đầu cô, chính là phải sống lại.Sau một gậy này, cô còn phải bảo bọc người ấy an toàn trong một thế giới � Chương 88    

Bạn đang đọc truyện Tử Linh Chuông của tác giả Giả Đại Phiếm Tử. CHÚ Ý! Tiết Tử Linh tớiiii!Các môn phái cảnh giác! Giữ chặt túi tiền! Nhìn kĩ bảo vật!Khoan!Hình như Trang Trừng cũng đi theo.Mọi người chú ý! Tạm thời giữ nguyên trạng thái bình thương! Không cần đề phòng! Yên lặng theo dõi!Thế này là th� Chương 41