Tác Giả Hắc Sắc Nhị Hào

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hắc Sắc Nhị Hào

Lấy siêu phàm làm trụ cột, lấy danh sách vì là dàn giáo, thiêu đốt nguyên lực, phun ra nguyên năng khói xám.Hơi nước tiếng nổ vang rền, vang vọng toàn bộ kỷ nguyên!Bóng mờ cùng sóng ngầm nơi sâu xa.Vô số tham lam, vặn vẹo, ô nhiễm, nhiễu sóng ánh mắt, đều ở mơ ước cái này nổ vang thế giới mới.Thế giới bắ Chương 441