Tác Giả Hai đóa mây trắng

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hai đóa mây trắng

Tác giả: Hai đóa mây trắngEdit: SymBeta: SymRaw/Convert: Nhà Tâm Toàn ConvertVăn án: Rất nhiều người ở An Thành đều nói, kiếp trước Diệp Hoan Tâm nhất định đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên đời này mới được Phó Sâm yêu thương chiều chuộng đến tận xương tủy. Nhưng Phó Sâm lại cho rằng, có được Diệp Ho Chương 10