Tác Giả Hạnh Nhân Trà

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hạnh Nhân Trà

Văn ánHai mươi năm trước, Lượm Ve Chai nhặt được một bé con ở bãi rác.Hai mươi năm sau, bé con biến thành tổng tài bá đạo lại nhặt được cha mình ở ven đường Chương 33