Tác Giả Hỉ Hoan Bôn Bào Ô Quy

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hỉ Hoan Bôn Bào Ô Quy

"Linh khí khôi phục + xuyên qua + hệ thống + vô địch + không ẩn tàng + nhiệt huyết + không thánh mẫu + sát phạt quả quyết + hưu nhàn + Hokage + hải tặc. . ."Lấy ngày đi một thiện vì mục tiêu cuộc sống Lâm Vũ, bởi vì giúp đỡ một cái ngã sấp xuống lão nhân, không chỉ có ăn kiện cáo, còn bồi táng gia bại sản, tin Chương 788