Tác Giả HNWR

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả HNWR

Chuyển ngữ: Nhóm Quýt Ngọt Sen ThơmQuyền thế là một thứ đầy cám dỗ, có trong tay quyền sinh sát người khác, ai cũng khao khát và muốn càng nhiều hơn nữa.Phó Hầu gia cũng không ngoại lệ.Chỉ là gia tộc muốn leo càng cao, chú định phải có nhiều vật hi sinh. Mà nàng, Phó Minh Hoa chính là một trong những quân cờ đó.N� Chương 134