Tác Giả Hoa Khúc Đạo Bán

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hoa Khúc Đạo Bán

Truyện Bàn Về Di Chứng Của Giả Chết của tác giả Hoa Khúc Đạo Bán kể về Tông Niệm từ lúc còn trẻ đã mang trên lưng mối thù gia tộc, vì tránh thoát tai mắt của kẻ thù, thuận lợi trưởng thành, y không thể không dùng chiêu "kim thiền thoát xác", giả chết lánh đi.Thiếu hiệp khổ công tu luyện, ở dưới vách n Chương 30