Tác Giả Hỏa Tinh Dẫn Lực

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hỏa Tinh Dẫn Lực

Hắn đứng trên đỉnh cao của tu luyện lại là chưởng quản Thiên Độc Châu, tài trí hơn người được chọn làm người kế thừa Tà Thần huyết. Nhất đại tà thần quân lâm thiên hạ!Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Chương 1990