Tác Giả Hương Lạt Tiểu Long Hà

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hương Lạt Tiểu Long Hà

Một đời Thiên Giới đế sư, lại về học cấp ba thời đại, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện hắn trên người nhiều hơn một con rồng... Khi ngươi còn rất nhỏ yếu thời gian, đối mặt ức hiếp, ngươi là sẽ liều mạng phản kháng vẫn là thuận theo? Đời trước, hắn thuận theo, nhưng này một đời... Phong lưu đế s� Chương 1382