Tác Giả huynhson

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả huynhson

Theo bạn thì con đường nào tu luyện được vô địch Khi có người nói rằng:  Vương đạo chính là quá trình kiếm tu? Khiển trùng chỉ dành cho những kẻ không có thực lực? Song tu chỉ là con đường tà đạo? Qua tác phẩm n&agr Chương 288