Tác Giả Khiết Khiết

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Khiết Khiết

Biên tập: Xích Nguyệt*Đây là một hệ liệt, tất cả các bé thụ trong này đều là người song tính, công thì là các yêu quái. Nhân vật chính: Hiên Viên Long - Khiết Vũ Thể loại : Hiện đại, đô thị, song tính, sinh tử, cao H. Vì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với