Tác Giả Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục

Vào một đêm mùa hè, bầu trời vang lên từng trậnsấm sét, mưa to tầm tả tựa như muốn cọ rửa toàn bộ thành trấn khiến mọi người đều đóng cửa không dám ra ngoài,loại thời tiết này cho dù là che dù cũng sẽ ướt sũng, làm gì có ai còn nguyện ý ra khỏi cửa nữa chứ.

Truyện [Bjyx] Abo Chi Cưỡng Chế Thụ Thai của tác giả Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục kể về Alpha vốn là một tồn tại được mọi người tôn trọng, ngưỡng mộ, thể chất tốt, đãi ngộ tốt, sinh hoạt không phải lo, có ưu thế tự nhiên.Thế mà một Alpha như Tiêu Chiến lại bị cưỡng ép cải tạo cơ thể, bị ép mang Chương 34