Tác Giả Khúc Lạc Vô Ngân

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Khúc Lạc Vô Ngân

Hệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.Văn án:Trăm năm trước, thánh quang Xá Lợi hoa lệ sống lại, nhưng tại một hồi chém giết tranh đoạt liền vỡ nát!Xá Lợi Tử vốn tinh lọc tà ma, nhưng do hấp thu khí tức đen tối nên đã hoá thành tà ma Xá Lợi.Vào thời khắc các mản Chương 173