Tác Giả Kiếm Khinh Dương

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Kiếm Khinh Dương

Thân mang Chí Tôn Thiên tử máu, mở ra mạnh nhất Thiên tử chi nhãn!Võ kỹ phục chế! Khát máu cuồng bạo! Khám phá hư huyễn! Ký ức đọc đến! Đốt thế hắc viêm! Phân thân thuấn di! Không gian vỡ nát! Vô hạn coi giới! Thời gian đình chỉ! ...[ Hỗn Độn Thiên Đế ] Lăng Phong: "Ta bằng cái này hai mắt, dám gọi Thiên Đ� Chương 4134