Tác Giả Kình Lạc Ngạn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Kình Lạc Ngạn

Từ nhỏ mất cha mất mẹ, không ai yêu thương, Khả Hân có thể chấp nhận.Bị ép gả cho một người tàn phế, Khả Hân cũng có thể chấp nhận.Nhưng tại sao em chồng của cô lại ngày ngày leo lên giường cô thế này!!!“Em chồng, anh đừng qua đây!&rdquo Chương 285