Tác Giả Kwon Gyeo Eul

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Kwon Gyeo Eul

Tôi đã tái sinh thành nhân vật phản diện của otome game, con gái riêng duy nhất của gia đình công tước Eckart.Nhưng tồi tệ nhất! Tất cả những gì tôi làm sẽ chỉ dẫn tôi đến cái chết.Tôi phải được ghép đôi với một trong những nhân Chương 141