Tác Giả Lạc Khuynh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lạc Khuynh

Đừng bỏ lỡ tác phẩm Song Phi Yến của tác giả Lạc Khuynh. Một nàng là thiên kim tiểu thư của Thừa Tướng.Một nàng là hòn ngọc quý trên tay Đại Tướng Quân.Một bên tinh thông cầm kỳ thi họa.Một bên am tường kiếm kích đao thương.Một người ngày thường trầm ngư lạc nhạn.Một người dáng dấp bế nguyệt tu ho Chương 114