Tác Giả Lâm Thuyền

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lâm Thuyền

Tên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợEditor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientriTác giả: Lâm ThuyềnTổng chương: 56 (trung thiên)Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm ThiNhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần Tuy, Thu Anh LạcLời tựa:Khai quốc đại nguyên soái mừng rỡ khi đôi long phư Chương 56