Tác Giả Lạt Kê Kê

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lạt Kê Kê

Thể loại: Hiện đại, song tính nhân, sinh tử, Song sinh / huynh đệ công x Mỹ nhân thụ, cao H, HE.Edit: Thiên Hoàng Qúy NữTác phẩm này được liệt vào cấp bậc hạn chế, độc giả chưa đủ 18 tuổi không được đọc.Năm Mặc Diệc Thanh 6 tuổi đã bắt đầu nghênh đón hai đứa cháu 7 tuổi của mình là Cố Nhược Thần và