Tác Giả Ling Ling

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Ling Ling

Những mối tình ngây thơ, trong sáng tuổi học trò.Có những lúc, sự xao động đến và đi cũng thật nhanh, nhưng những cảm xúc của nó lưu lại thật sự rất sâu.Có một cô gái nhỏ, thích một người không thích mình.Có một người thầm Chương 30