Tác Giả Lộ Gia Bàn Tử

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lộ Gia Bàn Tử

Giới thiệu:Ở hiện đại, Lâm Tử Mặc là một bác sỹ thú y, từ nhỏ có thể nghe hiểu được tiếng động vật, sống chung với động vật rất hòa thuận, ai ngờ mã thất tiền đề [1], bị một con gà mái già che chở con quạt một phát rớt xuống sông.[1] mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước, ý nói vô tình phạm p Chương 47