Tác Giả Love Ngư Đại

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Love Ngư Đại

Bạn đang đọc truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn của tác giả Love Ngư Đại. Giáo chủ Ma giáo Tô Thanh Việt một lần vô tình xuyên tới hiện đại, phát hiện ra mình có một người mẹ kế bạch liên hoa cùng một ông chồng là Ảnh đế.Cậu nhóc phú nhị đại đáng thương, cha không thương, mẹ không yêu, còn có hai đứa em l Chương 60