Tác Giả Lư Lai Phật Tổ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lư Lai Phật Tổ

Ở rể tại Hạ gia, Trần Phong như một kẻ vô dụng trong mắt cả nhà vợ, tất nhiên ai ai cũng khinh thường anh, khi anh chỉ làm công việc giao hàng với đồng lương bèo bọt.Không hiểu sao anh lại có thể làm chồng của cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có Hạ Mộng Dao nữa...Có điều, người ta vẫn bảo, đừng coi thường bất Chương 924