Tác Giả Mạch Khách

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mạch Khách

Một câu chuyện tình yêu được diễn ra trong thế giới giải trí giữa kim chủ và diễn viên. Nhân vật chính là  Lục Nghiễn Chi là ngũ thiếu gia nhà họ Lục đã thu mua Thần Hải Entertainment (Ent.) Mà vị thiếu gia trẻ tuổi lắm tiền họ Lục n&agr Chương 87