Tác Giả Mạch Thượng Hoa angel

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mạch Thượng Hoa angel

Xa Vân Hề vừa tốt nghiệp thạc sĩ liền về nước đến làm cho tập đoàn có một không hai trong nước. Vừa đi làm được một tháng đã đụng ngã phu nhân của tổng tài, từ đó về sau lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, vừa phải ứng phó với lão bà của tổng tài, vừa phải cật lực kiếm tiền. Đây là câu chuyện h Chương 101    

Bạn đang dọc truyện Ngự Tỷ Hành Động của tác giả Mạch Thượng Hoa Angel. Cả đời Cơ Phồn Tinh dường như sinh ra chỉ có tác dụng phụ trợ cho Cơ Hạo Nguyệt.Cô cảm thấy mình chính là chuyên gia "bối nồi", chuyên gia "chùi đít", giải quyết hậu quả giùm cho Cơ Hạo Nguyệt. Mặc dù cả hai ra đời kém nhau chỉ nă Chương 110